Agrimony Agrimonia (Agrimonia eupatoria)

Per a poder-nos acceptar tal i com som. Per als que amaguen els seus veritables sentiments sota una màscara d’aparença alegre.
Ens aporta pau interior i autoacceptació.


Aspen Trèmol (Populus tremula)

Per a poder superar pors d’origen desconegut, irracionals o inexplicables.
Ens aporta coratge i comprensió per a poder afrontar allò desconegut.


Beech Faig (Fagus silvatica)

Per als que són crítics i intolerants. Molt sensibles amb el seu entorn i sovint veuen només la part negativa de les coses. A vegades també són cínics i estrictes amb els altres i busquen la perfecció.
Ens aporta tolerància i acceptació dels altres.


Centaury Centaura (Centaurium umbellatum)

Especialment indicada per a persones tímides, passives i dòcils, de naturalesa submisa. Disposats sempre a complaure. No saben dir que no.
Ens ajuda a fer brotar la pròpia personalitat. Aporta autodeterminació i fortalesa de caràcter.


Cerato (Ceratostigma villmottiana)

Especialment indicada a les persones que dubten de les seves capacitats, que no confien en la seva intuïció, que no tenen voluntat o els manca el valor per poder defensar les seves pròpies conviccions.
Ens aporta confiança en un mateix i intuïció.


Clematis Vidalba (Clematis vidalba)

Per als que viuen en el futur, els falta concentració i a la vegada vitalitat. Que es mostren sempre a la lluna i no tenen els peus a terra.
Facilita la presa de responsabilitats a les activitats de la vida quotidiana. Aporta presència.


Crab apple  Pomereta silvestre (Malus sylvestris)

Ens ajuda a retornar el sentit de la mesura quan els sentiments tendeixen a focalitzar-se sobre coses insignificants.
Aporta purificació a tots els que es poden sentir intoxicats o contaminats a nivell d’esser.


Cherry plum  Prunera de fulles vermelles (Prunus cerasifera)

Per a situacions de desesperació, por a perdre el control, als impulsos incontrolats o pors obsessives.
Ens aporta calma mental i pau a l’ànima.


Chestnut bud Brot de castanyer (Aesculus hippocastanum)

Per a tots aquells que, per falta d’observació, no aprofiten les experiències i reiteren sempre en els mateixos errors. Per a persones que es troben bloquejades o en comportaments repetitius.
Ens aporta la capacitat per a poder aprendre de les experiències passades, comprensió i atenció.


Chicory Xicòria (Cichorium intybus)

Desenvolupa la capacitat d’estimar sense esperar res a canvi. Per a tots aquells que són molt possessius, egoistes, o que tenen necessitat de controlar o dirigir als que els envolten. Molt indicat als petits que demanden una atenció permanent.
Ens ajuda a desenvolupar l’amor incondicional.


Elm Om (Ulmus procera)

Per a les persones amb molta capacitat que assumeixen moltes responsabilitats i es senten desbordades per les seves tasques. Per aquells que idealitzen i busquen sempre un alt nivell de perfecció.
Ens aporta força i calma.


Gentian Genciana amarga (Genciana amarella)

Per a tots aquells que tendeixen a ser melancòlics, escèptics, i amb un caràcter trist i depriment. Ens aporta coratge i responsabilitat per a poder fer front a totes les situacions de la vida. Ens ajuda a superar el dubte, el desànim i la falta de fe.


Gorse Gatosa europea (Ulex europeus)

Per a tots aquells que senten desesperació, resignació o bé estan deprimits. Senten que no hi ha res que pugui ajudar-los . Han tirat la tovallola.
Ens ajuda a afrontar-nos a les dificultats, aportant esperança i força de voluntat.


Heather Bruguerola (Calluna vulgaris)

Per aquells que únicament es preocupen dels seus propis problemes. Sovint molt parladors i reclamen constantment l’atenció dels que els envolten.
Ens aporta tranquil·litat i aprendre a escoltar als altres.


Holly Grèvol (Ilex aquifolium)

Molt indicat a tots aquells que estan atrapats a sentiments d’odi i gelosia.
Facilita l’expressió de l’amor, aportant molta harmonia interior.


Honeysuckle Xuclamel (Lanicera caprifolium)

Per a tots els nostàlgics del passat, immersos en la memòria i els records , i que no poden avançar per aquesta causa. Ens ajuda a viure el present, a estar aquí i ara.


Hornbeam Càrpinus (Carpinus betulus)

Ens ajuda a remuntar el cansament , la falta d’energia i la pèrdua d’interès que aquesta falta provoca. Per a l’esgotament sense raó aparent i la incapacitat per poder fer front a les tasques quotidianes.
Ens aporta vitalitat física i mental.


Impatiens Herba de santa catarina (Impatiens glandulífera)

Per als que tenen pressa per a tot. Ajuda a vèncer la impaciència, la irritabilitat , la tensió nerviosa, el mal humor i el cansament.
Ens aporta paciència i dolçor.


Larch Cedre d’olor (Larix decidua)

Per als que no tenen molta confiança en ells mateixos i dubten constantment de les seves capacitats. Ens permet prendre decisions i eliminar la por al fracàs.
Aporta confiança en un mateix.


Mimulus Mímulus (Mimulus guttatus)

Per a poder superar totes les pors conegudes de la vida quotidiana: por als animals, a estar malalt, a la foscor, a altres persones. Per a persones reservades, tímides o molt sensibles.
Ens aporta coratge.


Mustard Mostassa (Sinapis arvenses)

Per a la depressió, la melancolia i la tristesa que es manifesta sense raó aparent.
Aporta fe i coratge per a seguir endavant i poder-se sobreposar a la foscor de l’ànima.


Oak  Roure pènol (Quercus robur)

Especialment dirigida a persones serioses, fortes i pacients que pensen que la vida és una lluita incansable on només hi preval l’esforç i la perseverança. Sempre volen assumir més del que poden i sovint arriben a l’esgotament.
Ens ajuda a poder reconèixer els nostres propis límits.


Olive Olivera (Olea europea)

Per als que han donat massa d’ells mateixos i han gastat tota la seva energia. Ajuda a tranquil·litzar l’esperit, enfortir el cos i retornar el gust per la vida.
Aporta regeneració i vitalitat física i mental.


Pine Pi roig (Pinus sylvestris)

Indicada per als que es senten abromats per al seu sentit del deure i les obligacions. Per als que se senten culpables del que fan i creuen que tot ho podrien fer millor.
Aporta acceptació i comprensió.


Red chestnut Castanyer d’índies vermell (Centaurium umbellatum)

Per als que tenen tendència a implicar-se massa a la vida dels altres arribant a projectar els seus pensaments i emocions en els que els envolten.
Ajuda a suprimir l’ansietat i la preocupació per els problemes dels altres. Aporta confiança en la vida


Rock Rose Herba perdiuera (Helianthemum nummularium)

Per a les situacions de crisis, d’alarma, d’urgència, de pànic. Per a la por que et paralitza. Per als malsons en nens petits.
Aporta coratge i fe.


Rock Water   Aigua de roca

Especialment dirigida a persones molt estrictes, amb caràcters rígid i rigorós. Molt perfeccionistes i auto-exigents. Sovint amb temperament idealista i obsessiu.
Aporta flexibilitat mental i comprensió.


Scleranthus Esclerant (Scleranthus annuus)

Dirigida a persones a les que els falta constància i molt insegures per a prendre decisions quan es presenta un dilema. Aporta equilibri i ajuda a prendre decisions amb claredat i determinació.
Aporta equilibri i estabilitat.


Star of bethlem Llet de gallina (Ornithogalum umbellatum)

Neutralitza els efectes de qualsevol trauma passat o present, tant a nivell emocional com mental.
Aporta calma, pau, consol i serenor després d’un shock, una desgràcia o una mala notícia.


Sweet chestnut Castanyer (Aesculus sativa)

Per a poder sobreposar-se en moments de gran angoixa.
Aporta alliberació i transforma en serenor la tristesa profunda.


Vervain Berbena (Verbena officinalis)

Per als individus autoritaris, enèrgics, que tenen opinions fermes i volen convèncer als altres d’elles. Per a l’excés d’entusiasme que condueix a l’extremisme i al fanatisme.
Permet prendre consciència i respectar l’opinió dels altres.
Aporta moderació, tolerància i tranquil·litat.


Vine Vinya-Cep (Vitis vinífera)

Per als individus massa autoritaris i egoistes. Permet poder utilitzar aquestes qualitats de líder de manera constructiva, al servei dels altres, enlloc d’usar-les en profit de dominància sobre els altres.
Aporta servei i respecte cap als que ens envolten.


Walnut Noguera (Juglans regia)

Ajuda a alliberar-se dels vincles de passat, dels vells esquemes mentals que frenen l’evolució. Per als que tenen necessitat de protegir-se de les influències externes.
Aporta confiança en el present.


Water violet Viola d’aigua (Hottonia palustres)

Facilita la comunicació i els compartir amb els altres. Per als temperaments reservats, independents, distants, tranquils i orgullosos.
Aporta calma, saviesa i humilitat.


White chestnut  Castanyer d’índies (Castanea hippocastanum)

Aporta claredat i calma mental. Facilita la concentració i permet un bon desenvolupament de les facultats creatives i intuïtives.


Wild Oat Civada de bosc (Bramus ramosus)

Per aquelles persones que no saben quina direcció prendre a la vida, no tenen l’ambició prou definida o bé no la poden materialitzar. Es desanimen fàcilment i manifesten sentiments d’insatisfacció.
Aporta comprensió dels objectius a assolir.


Wild rose Roser bord (Rosa canina)

Ajuda a vèncer l’apatia, la falta d’interès, la resignació o l’abandonament. Utilitzat en situacions de passivitat total, quan s’ha perdut l’esperança.
Aporta motivació i vitalitat Ajuda a desenvolupar l’entusiasme.


Willow Salze (Salix vitellina)

Permet superar l’amargor i els ressentiments. Recomanada per als que tenen compassió d’ells mateixos, que se senten víctimes.
Ajuda a prendre consciència de les nostres responsabilitats davant tota situació, i a acceptar aquestes responsabilitats.